راهنمای نگارش مقالات

محققین گرامی جهت نگارش مقاله از قالب فایل زیر استفاده نمایند.

راهنمای نگارش مقالات فارسی
راهنمای نگارش مقالات انگلیسی
اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن آبان 1397