اعضای کمیته های همایش

اعضای کمیته علمی همایش

دکتر اشرف سلاما (دانشگاه استرثکلاید)
دکتر امیر پاشیک (سازمان IRCICA)
دکتر کریستین ولزباخر (دانشگاه برلین)
پروفسور سامر عکاش (دانشگاه آدلاید، استرالیا)
دکتر علی سلطانی (دانشگاه شیراز)
دکتر سهند لطفی (دانشگاه شیراز)
دکتر محمدحسین ذاکری (دانشگاه شیراز)
دکتر محمدجواد مهدوی نژاد (دانشگاه تربیت مدرس)
پروفسور محمدرضا پورجعفر (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر اصغر مولایی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر حامد بیتی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
کاربر جدید ()
آقای مجتبی روشن (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
مهندس محمدعلی بنی هاشمی ()
مهندس اکبر تقی زاده اصل ()
دکتر محمدتقی پیربابایی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر فرزین حق‌پرست (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر مسعود وحیدوحدت طلب (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر عباس غفاری (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر مازیار آصفی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر مرتضی میرغلامی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر احد نژادابراهیمی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر مینو قره بیگلو (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر پریسا هاشم‌پور (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر آزیتا بلالی اسکویی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر لیلا مدقالچی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر آیدا ملکی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر یاسر شهبازی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر فرهاد آخوندی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر غلامرضا اسلامی (دانشگاه تهران)
مهندس عبدالحمید نقره کار (دانشگاه علم و صنعت ايران)
دکتر مهدی حمزه نژاد (دانشگاه علم و صنعت ايران)
دکتر فرزاد پوررحیمیان (دانشگاه استرثکلاید)
دکتر رحمت محمدزاده (دانشگاه تبریز)
دکتر بهادر زمانی (دانشگاه هنر اصفهان)
دکتر بهزاد ملک‌پور (دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر اسماعیل ضرغامی (دانشگاه شهید رجایی)
دکتر محمدصادق طاهرطلوع‌دل (دانشگاه شهید رجایی)
دکتر جمال‌الدین مهدی‌نژاد (دانشگاه شهید رجایی)
دکتر حقیقت نایینی (دانشگاه هنر تهران (شهرسازی))
دکتر میترا حبیبی (دانشگاه هنر تهران (شهرسازی))
دکتر مریم محمدی (دانشگاه هنر تهران (شهرسازی))
دکتر محمدرضا رحیم‌زاده (دانشگاه هنر تهران (معماری))
دکتر نادیه ایمانی (دانشگاه هنر تهران (معماری))
دکتر منوچهر معظمی (دانشگاه هنر تهران (معماری))
دکتر داود رضائی (دانشگاه زنجان)
دکتر مهدی مقیمی (دانشگاه زنجان)
دکتر مریم کلامی (دانشگاه زنجان)
دکتر محمدصادق فلاحت (دانشگاه زنجان)
دکتر مهرداد سلطانی (دانشگاه زنجان)
دکتر محمد باقری (دانشگاه زنجان)
دکتر علی رحمانپور (دانشگاه زنجان)
دکتر رضا اکبری (دانشگاه یزد)
دکتر حمید میرجانی (دانشگاه یزد)
دکتر سمانه جلیلی صدر آباد (دانشگاه علم و صنعت ایران)

اعضای کمیته اجرایی همایش

دبیر علمی همایش :
دکتر مرتضی میرغلامی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)

دبیر اجرایی :
دکتر آیدا ملکی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)

جانشین دبیر اجرایی :
آقای مجتبی روشن (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)