سوالات متداول

مرحله اول

ثبت نام در سایت و دریافت پیامک و ایمیل فعال سازی

مرحله دوم

مراجعه به قسمت فعال سازی اکانت و ثبت کد فعال سازی

مرحله سوم

ورود به سایت از طریق نام کاربری و رمزعبور

تلفن

+98-413-5539207

ایمیل

iauconference@tabriziau.ac.ir

فکس

+98-413-5539200