مهلت ارسال اصل مقالات بنا به درخواست علاقه مندان و محققين گرامي تا ٣١ مردادماه تمديد گرديد.

مدت زمان باقی مانده تا همایشTabriz 2018

پوستر همایش

محورهای اصلی همایش

 • هویت اسلامی و هویت جهانی، رابطه آنها در معماری و شهرسازی جوامع اسلامی
  • بافتها و بناهای تاریخی در جوامع اسلامی و چالش جهانی شدن
  • هویت محلی، ملی و جهانی در معماری و شهرسازی
 • کالایی شدن معماری و شهر و چالش جوامع اسلامی
 • جامعه شبکه ای و معماری و شهرسازی اسلامی (بازتعریف محله، شهروند، ...)
 • جایگاه ارزشهای اسلامی (عدالت، زیبایی، امنیت، ...) در معماری و شهرسازی جوامع اسلامی در عصر جهانی شدن
 • رویه ها و الگوها در معماری و شهرسازی اسلامی در عصر جهانی شدن ( منطقه گرایی، توسعه پایدار، پست مدرن، ...؟)
 • مدلها در معماری و شهرسازی اسلامی در عصر جهانی شدن
 • معماری و شهرسازی تبریز و پدیده جهانی شدن

1397
23 و 24 آبان

ایران
تبریز

...
شرکت کنندگان

7
سخنرانان

حامیان

                 

گالری تصاویر

محل برگزاری همایش

ایران
تبریز
خیابان مصلی
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شماره تلفن دبیرخانه: 35559812-41-98+
آدرس ایمیل: iauconference@tabriziau.ac.ir