بدلیل بروزرسانی سامانه،ضمن عرض پوزش از پژوهشگران گرامی، در صورت بروز هر گونه مشکل، با آدرس ایمیل زیر مکاتبه نمائید.

iauconference@tabriziau.ac.ir