تاریخ های مهم

مهلت ارسال خلاصه مقالات 15 اردیبهشت 1397 15 خرداد 1397
اعلان خلاصه مقالات تصويب شده 31 اردیبهشت 1397 31 خرداد 1397
آخرين مهلت ارسال اصل مقالات 31 اردیبهشت 1397 31 مرداد 1397
اعلان مقالات پذيرفته شده 31 مرداد 1397 31 شهریور 1397
آخرین مهلت ثبت نام نویسندگان مقاله 15 شهریور 1397
آخرین مهلت ارسال فرم کپی رایت 15 شهریور 1397
ثبت نام شرکت کنندگان آزاد 8 آبان 1397
ويرايش و آماده سازي ماكت كتاب تا 31 تیر ماه
برگزاري كنفرانس 23-24 آبان 1397

زمانبندی همایش

23 آبان

08:00 - 18:00

بزودی اعلام خواهد شد

سالن بعثت، پردیس مرکزی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

24 آبان

08:00 - 18:00

بزودی اعلام خواهد شد

سالن بعثت، پردیس مرکزی دانشگاه هنر اسلامی تبریز