سخنرانان کلیدی

پروفسور امیر پاشیک

Prof. dr Amir Pašić

مسئول مرکز پژوهشی فرهنگ هنر و تاریخ اسلامی IRCICA

پروفسورعلی مدنی پور

Prof. Ali Madanipour

پروفسور علي مدني پور استاد طراحي شهري دانشكده معماري، برنامه ريزي و منظر دانشگاه نيوكاسل انگلستان

پروفسور سامر عکاش

Prof. Samer Akkach

(CAMEA)

مدیر مرکز معماری آسیایی و خاورمیانه (CAMEA) مدرسه معماری و محیط ساخته شده دانشگاه آدلاید استرالیا

پروفسور لائورا والريا فرتي

Prof. Laura Valeria Ferretti

دانشكده معماري دانشگاه ساپينزاي رم-ايتاليا و داراي دكتري در خصوص نوسازي شهرهاي قديمي مراكش

مهندس عبدالحمید نقره کار

Abdolhamid Noghrekar

دانشیار معماری دانشگاه علم و صنعت و رئیس قطب معماری اسلامی

دکتر غلامرضا اسلامی

Dr. Seyed Gholamreza Islami

استاد معماری - دانشگاه تهران

مهندس محمدرضا حائری مازندرانی

Mohammad Reza Haeri

مدیر مسئول فصلنامه اندیشه ایرانشهر