سخنرانان کلیدی

پروفسور امیر پاشیک

Prof. dr Amir Pašić

مسئول مرکز پژوهشی فرهنگ هنر و تاریخ اسلامی IRCICA

دکتر کریستیان ولز باخر

Dr. Christian Welzbacher

دانشگاه برلین